Reservaties

Om te reserveren of informatie te vragen kan je altijd mailen naar casaprimavera.pt@gmail.com 

Je kan ook door surfen naar Rental valley of Airbnb waar je de beschikbaarheid kan nakijken. 

Wil je een langere termijn blijven zoals bijvoorbeeld Winterverhuur. Dan krijgt u aangepaste prijzen en voorwaarden!

Je kan ons ook via mail of WhatsApp  contacteren voor meer informatie of een prijsofferte.


Boek je liever een totaalpakket via een reisbureau?

We werken samen met een reisbureau waarbij de klant centraal staat. 
Daarom raden we dit reisbureau aan:

 


Algemene voorwaarden

 1. Huurperiode: Het betreffende contract is afgesloten voor de voor­noemde periode. De huurder heeft geen recht op de woning buiten deze perio­de. In principe geldt een minimum verblijf van 7 dagen tijdens het hoogseizoen.
 2. De boeking:De overeenkomst wordt gesloten tussen de verhuurder (=Casa Primavera) en de huurder. Het is verplicht om de namen van de verblijvers door te geven.
  Onderverhuur is niet toegelaten!
 1. Prijszetting: De gepubliceerde prijzen zijn de prijzen per nacht. De prijzen gelden als in de brochure vermeld (onder voorbehoud van druk- of printfouten in de brochure of contract, tenzij uitdrukkelijke vermelding van prijskorting op het contract). Er is verder nog een vaste kost voor de poets, deze bedraagt €90.
 2. Voorschot: Bij boeking betaalt u binnen de 7 dagen een voorschot van 40% op de Het resterende saldo betaalt u 8 weken voor vertrek. Bij boeking minder dan 8 weken voor vertrek dient het volledige bedrag betaald te worden. Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 3. Schade: Wij vinden kwaliteit zeer belangrijk, daarom worden onze meubels en onze faciliteiten veel gecontroleerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn, dient u dit onmiddellijk te melden ter plaatse aan de verantwoordelijke/eigenaar, ook om te vermijden dat dit aan u toegeschreven Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld worden, worden achteraf niet meer aanvaard. U dient het betreffende eigendom bij vertrek in dezelfde staat achterlaten als u het gevonden heeft bij aankomst. Alle verlies door breuk of schade aan de woning of inboedel moet door de huurder vergoed worden.
  De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed te behandelen als een goede huisvader. Bij overlast en/of schade aan het huis of de inventaris, of het niet naleven van de huisregels loopt u het risico het vakantiehuis te moeten verlaten.
  Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantiehuis.
  Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
  De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
  Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.
 4. Waarborg: U bent verplicht een waarborg te Deze bedraagt €350. Deze wordt cash ontvangen. De eigenaar/verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de woning te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet voldaan werd. Bij eventuele schade mag dit te vergoeden bedrag ingehouden worden van de waarborg. Als het overleg over deze schade niet tot overeenstemming leidt, zal de verantwoordelijke zich terzake rechtstreeks bij de eigenaar dienen te verhalen.
 5. Uur vertrek en aankomst: Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren stipt respecteert.
  De check-in is vanaf 16u.
  De check-out is ten laatste om 11u.
  U dient enkele dagen voor uw afreis uw komst te bevestigen aan de contactpersoon ter plaatse (dit om niet voor een gesloten deur te staan).
 6. Aantal toegelaten personen: Er zijn maximum 6 personen toegelaten. Als bij aankomst ter plaatse blijkt dat er meer personen zijn dan vermeld op het contract, heeft de eigenaar het recht het teveel aan personen te weigeren. Ook het plaatsen van tenten, mobilhomes of caravans is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Baby’s en peuters tot 2 jaar oud worden niet meegerekend. Hier kan in bepaalde gevallen wel een energietoeslag voor gevraagd worden. Indien er mensen zich aanmelden die niet zijn doorgegeven aan de eigenaar kan de overeenkomst ontbonden worden en heeft de verhuurder geen recht op een terugbetaling.
 7. Energiekosten (water, gas en elektriciteit): Deze zijn in bepaalde gevallen in de huurprijs inbegrepen, indien niet worden deze  specifiek op de huurovereenkomst vermeld. (Zo ook voor verwarmingskosten buiten het hoogseizoen.) Indien u een verbruik heeft dat boven het normale wordt beschouwd voor de huurperiode, kan deze teruggevorderd worden via de waarborg. De airco’s mogen bijvoorbeeld niet gebruikt worden met de ramen open.
 8. Ongevallen: De eigenaar van de woning is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de woning of het zwembad.
 9. Annulatievoorwaarden: In geval van annulering door de huurder.
  tot 8 weken voor het vertrek het betaalde voor­schot (40% van de totale som) verschuldigd.
  vanaf 8 weken voor het vertrek de totale verhuurprijs verschuldigd.
  Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning heeft u geen enkel recht op terugbetaling.
  U kunt een tijdelijke annulatieverzekering afsluiten via een reisbureau of verzekeringsmaatschappij. Deze kunnen wij niet voorzien.
 10. Verzekeringen: De annulatieverzekering dekt niet de burgerlijke aansprakelijkheid, de eventuele schade door u veroorzaakt of aansprakelijkheid bij brand of diefstal als u in fout bent of door uw nalatigheidOok eventuele schade bij brand aan uw persoonlijke spullen is niet gedekt door de brandverzekering van de woning. Gelieve hiervoor zelf uw verzekeraar te raadplegen om te checken of u hiervoor een passende schadedekking geniet. U heeft hier soms een uitbreiding voor vakantiewoning van uw familiale- en woningverzekering nodig. Voor schade die niet gedekt wordt door uw verzekering ben u zelf als huurder verantwoordelijk.  
 11. Annulatie door Casa Primavera: Als het verhuurkantoor door overmacht gedwongen is het verblijf te annuleren (het pand is niet meer beschikbaar door bijv. een sterfgeval, echtscheiding, brand of andere), wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien mogelijk zoeken we samen naar een oplossing, indien er geen oplossing is of u de oplossing niet aanvaardt, wordt de overeenkomst ontbonden zonder schadevergoeding en met terugbetaling van alle door u betaalde bedragen van de huurwoning.
 12. Huisregels: De huurder is akkoord met de huisregels van Casa Primavera en met de regels van het condominium.
  Er zijn geen huisdieren toegestaan in ons vakantiehuis.
  In het vakantiehuis geldt een rookverbod.
  Het vakantiehuis wordt niet verhuurd voor vrijgezellenfeesten, studentencantussen of andere overdreven drinkpartijen.
  Bij reserveren onder valse voorwendselen zal
  het voorschot /waarborg ingehouden worden en zal de huurder geen toegang tot de vakantiewoning krijgen /de toegang tot de vakantiewoning ontzegd worden.
  Bij brand dient u het gebouw zo snel mogelijk te verlaten en de brandweer (112 bellen) en de eigenaar te verwittigen. Bij een klein brandje kunt u zelf eerst 1 bluspoging doen met de daar voorziene brandblusapparaten.
  Er dient een gast in het bezit te zijn van een gsm, zodat de hulpdiensten kunnen verwittigd worden.
  De rust dient bewaart te worden
  tussen 22u-7u. Tijdens deze uren is het verboden om het zwembad te gebruiken.
 13. Eindschoonmaak: Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat de woning in een correcte staat achterlaat. D.w.z. de vaat gedaan, vuilnis weg, geen etensresten, barbecue proper. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.
 14. Klachten: Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld op 00351966628678 of per e-mail via casaprimavera.pt@gmail.com, zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.

  of https://www.livroreclamacoes.pt/Inicio/

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb